Dr. Dr. Iranbomy Hamburg 28 march 2018

Dr. Dr. Iranbomy Hamburg 28 march 2018

خشونت علیه زنان یک مساله جهانی است. خشونتی که تمامی زنان را در تمامی سنین تحت تاثیر قرار می دهد. در حال حاضر در جهان معاصر نیز می بینیم که زنان مورد انواع خشونت‌ها واقع می‌شوند، خشونت‌هایی از قبیل خشونت‌های روانی یا خشونت‌های جسمی و برخی از زنان با ترس در اجتماع حاضر می‌شوند. خشونت طیف وسیعی از رفتارها را در بر می گیرد. خشونت خانوادگی، تجاوز، اسیدپاشی، خرید و فروش زنان و دختران و تجاوز جنسی از جمله این موارد هستند.

در این میان سازمان‌های مردم ‌نهاد یا NGO ها در دادن آگاهی‌های عمومی به اقشار مختلف جامعه در خصوص زنان، نقشی اساسی ایفا می‌کنند. این سازمانها مستقیماً بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شوند در نتیجه به ‌عنوان واسطه بین فرد و قوای حاکم و حتی خود جامعه عمل می کنند. بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد، غیرانتفاعی و مستقل از دولت هستند و بودجه این سازمان‌ها از راه کمک‌های مردمی و در مواردی نیز با کمکِ سازمان‌های دولتی، دولت یا ترکیبی از این روش‌ها و در قالب پروژه های مشترک تأمین می‌شود.

آموزش نیز یکی از مهمترین راههای پیشگیری از خشونت خانوادگی و خیانت است. با آموزش تفاوتهای میان زن و مرد به دانش آموزان، آنها را می توان آماده دوران زناشویی نمود و از آسیب های احتمالی جلوگیری کرد. همچنین آموزش پیش از ازدواج و پس از ازدواج کمک بسزایی در شناخت تفاوت میان زنان و مردان می کند.

بنابراین کمک به شناخت تفاوت میان زن و مرد یکی از بهترین راههای جلوگیری از طلاق، خیانت و خشونت های خانوادگی است. زوجین با شناخت نیازهای یکدیگر و با شناخت عوامل ایجاد زوال رابطه زوجیت، احترام و توجه به علایق و تامین نیازهای عاطفی و جنسی یکدیگر می توانند پایه های یک رابطه موفق و با دوام را ایجاد کنند.
محو خشونت علیه زنان نیازمند گام های موثر و محکم است. با عزم ملی و ترویج مسئولیت پذیری همگانی می توان به این امر مهم دست یافت.

انسان افکار خود را خلق می کند و افکار انسان تمام دنیا و اتفاقات زندگی او را شکل می دهد. حل مشکل را نباید در بیرون جستجو کرد بلکه برای حل مشکل باید به درون انسان رجوع کرد. دستیابی به موفقیت نیازمند تلاش ذهنی است. نتیجه چه مثبت و چه منفی حاصل تلاش انسان است.

مولوی می گوید:

ای برادر تو همان اندیشه‌ای

ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای

گر گلست اندیشه تو گلشنی

ور بود خاری تو هیمه گلخنی

وضعیت جسمی ما بازتاب وضعیت ذهنی ماست. هر کاری که انسان انجام می دهد در ابتدا با یک فکر شروع می شود و سپس این فکر به یک آرمان تبدیل شده و این آرمان برداشت ما را از واقعیتها و مشکلات تغییر می دهد.

انسان همان چیزی است که به آن می اندیشد و افکار او همان بذری است که خود از آن متمتع می گردد. انسان می تواند وارسته و از اسارت درون رها شود اگر خدمت به بشریت و بخشش را سرلوحه زندگیش قرار دهد و از بیگانگی به یگانگی با خود و پیرامون خود برسد. بخشیدن دیگران نشانه ضعف نیست. دیگران را می بخشید چون آنقدر قوی هستید که می دانید انسانها اشتباه می کنند.

انسانها اغلب آن چیزی را که می بینند باور می کنند اما کمتر افرادی هستند که آن چیزی را که باور می کنند می ببینند.

برای آنهایی که به خود باور دارند، هر کاری در هر جایی امکان پذیر است. آنها به آرامی می توانند تمام موانع بیرونی رسیدن به خواسته هایشان را از جلوی پای خود بردارند. اما زمانی که رسیدن به خواسته ای برای ما غیر ممکن است باید با تغییر در باورهای خود به آرامش دست یابیم. خودآگاهی می تواند راهی باشد برای پایان اندوه نرسیدن به خواسته های غیرمنطقی. همیشه خواستن توانستن نیست.

هر مانعی در زندگی یک فرصت تازه است. اگر ما نتوانیم همواره بر آن چیزی که در بیرون اتفاق می افتد تسلط داشته باشیم، اما می توانیم آنچه که در درونمان می گذرد را خلق کنیم. حقیقت زندگی همیشه در قبول مشکلات و تسلیم و پذیرفتن رنجها نیست. تسلیم به بردگی یعنی ناآگاهی و ندانستن اینکه ما موجودی معنوی و الهی هستیم نه موجودی مادی. تمام نعمتهای این کره خاکی نه تنها برای تجربه مادی انسانها بلکه برای ترقی و تعالی زندگی معنوی اوست. اگر انسانها دریابند که موجودی هستند با قدرتی معنوی و نه فقط جسمی مادی، به آسانی می توانند قفل قفس اسارت و ذلالت را بشکنند و هم برای خود و هم برای دیگران، ارزشهای والای انسانی قائل شوند. این را نباید فراموش کرد که در نظر خداوند هیچ کس در روی زمین بهتر از دیگری نیست و سفر و هدف پیدایش برای همه یکی است. ما نباید از دست روزگار شاکی باشیم. ما نباید به دنبال معجزه باشیم. هر یک از ما خود یک معجزه ایم.

زمان و مکان می توانند افکار ما را تغییر دهند اما آن چیزی که انسان را از پای در می آورد اهمیت به قضاوت و فکر دیگران در مورد خویش است. ارزش دادن به افکار دیگران در مورد خویش باعث خشونت به خویشتن می شود.

منشأ حسادت احساس نقص خود و کمال غیر است. منفی گرایی، حسادت و قضاوت در مورد دیگران را می توان به چنگ زدن به آب در رودخانه خروشان تشبیه کرد.

اغلب انسانها از پذیرفتن بار مسوولیت خود شانه خالی کرده و به جز خود همه را سرزنش می کنند. انسان باید مسوولیت کارهای خود را بپذیرد. نباید برای اشتباهات خود به دنبال مقصر گشت. صداقت درونی بر اساس عقل و خرد باعث می شود که قدرت و استقامت انسان در زندگی افزایش یابد. باید با درون خود با صداقت برخورد کرد تا بتوان به توانایی های بالقوه خود اتکا کرده و از آنها کمک گرفت.

هیچ چیز از قبل مقدر نشده است. این ما هستیم که سرنوشت خود را تعیین می کنیم. هیچ کس نمی تواند سرنوشت انسان را تغییر دهد مگر آنکه آن شخص خودش بخواهد. انسان آزاد آفریده شده و خود اوست که با استفاده از آزادی و اختیار خویش آینده خود را می سازد.

مولانا نیز عقیده دارد ریشه گرفتاری ها و بدبختی ها و شکست های بشر در وجود خود اوست نه در عملکرد دیگران. مولانا در این رابطه می گوید:

چون بکاری جو نروید غیر جو

قرض تو کردی ز که خواهد گرو

جرم خود را بر کسی دیگر منه

هوش و گوش خود بدین پاداش ده

جرم بر خود نه که تو خود کاشتی

با جزا و عدل حق کن آشتی

رنج را باشد سبب بد کردنی

بد ز فعل خود شناس از بخت نی

آن نظر در بخت چشم احوال کند

کلب را کهدانی و کاهل کند

متهم کن نفس خود را ای فتی

متهم کم کن جزای عدل را

انسان می تواند در کنج زندان آزادتر از انسانهایی باشد که زندانی زندان درون خود هستند اگر فکر کند. هیچ کس توانایی آن را ندارد که جلوی پیشرفت ما را بگیرد مگر خود شخص. اغلب انسانها خود مانعی در جهت رسیدن به اهداف خود هستند. انسانهایی که به خود بیشتر باور دارند بسیار آسان تر می توانند روح الهی را در چارچوب ذهنی خود احساس کنند و نه تنها برای خود تصمیم بگیرند بلکه برای دیگران نیز معجزه خلق کنند. آنها تمام موانع را از جلوی پای خود بر می دارند و هر چیزی که موافق چارچوب ذهنی آنان نباشد نابود می کنند.

مولوی می گوید:

از یک اندیشه که آید در درون

صد جهان گردد به یک دم سرنگون

همچنین زندگی در زمان گذشته یعنی بازداشتن انسان از زمان حال و آسیب زدن به آینده. گذشته گذشته است و با گذشته زندگی کردن یعنی خود را از نعمتهای زندگی بی نصیب ساختن. انسان با بصیرت باید از رنج گذشته خود را برهاند و مستقل و آزاد گردد.

سعدی می گوید:

سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست

در میان این و آن فرصت شمار امروز را

دکتر دکترایرانبومی
وکیل دادگستری
Www.iranbomy.com
Dr. Dr. Iranbomy
Rechtsanwalt – Lawyer

Ursachen der Scheidungsursachen der iranischen Familie im Diaspora:
Dr. Dr. Iranbomy

Die Zahl der Scheidungen von gemeinsam emigrierten iranischen Ehepaaren im Diaspora wächst ständig.
Unter Exilbedingungen leben die Migrantenehepaare in Krisen, die nicht selten in Scheidungsanträgen enden, die im übrigen häufig von Frauen gestellt werden.
Die erzwungene Untätigkeit und mangelnde Arbeits- und Bildungsangebote Auswirkungen auf die Beziehungen Flüchtlinge. Unter deutschen Lebensbedingungen geraten die Rollen der eingewanderten Eheleute ins Wanken. Durch das Kochverbot in den Flüchtlingssammeleinkünften verlieren Frauen ihre traditionelle Rolle als Versorgerin der Familie, fühlen sich nutzlos und schuldig. Ähnlich geht es den Frauen, die im Iran berufstätig waren.

Eingewanderten Männer sind von dem Verlust ihrer traditionellen Vater-Ernährer-Rolle stark betroffen. Dabei ist zu beachten, dass die im Iran sehr aktiven Männer auf die erzwungene Untätigkeit und soziale Deklassierung oft mit Depressionen reagieren. Dafür nehmen viele Frauen Entscheidungspositionen in der Familie ein. Die Kinder bekommen auch neue Rolle. Sie sind nun zuständig für die Kommunikation der Familie mit der Außenwelt. Dadurch verlieren die Eltern ihre traditionellen Rolle. D.h. es vollzieht sich bei nicht wenigen Familien ein Rollentausch.

Wenn aber der Ehemann seine gewohnte Rolle aufrechtzuerhalten versucht, trifft er auf Widerstand seitens der Frau, die nun mehr Freiheit und Rechte hat.

Unter Bedingungen gleichmacherischer sozialrechtlichen Vorschriften, bei der die Frauen nicht mehr von ihren Ehemännern, sondern beide vom Staat versorgt werden, verliert der männliche Dominanzanspruch in der Ehebeziehung auch für die Frau seine Legitimität, die ihn in der Heimat aufgrund der Ernährerrolle des Mannes noch akzeptiert, und provoziert Trennungswünsche.

Es ist aber auch nicht richtig, pauschal zu behaupten, dass nur die Männer im Iran gearbeitet und Geld verdient haben. Viele emigrierten iranischen Frauen stammen aus der Mittelschicht, in der Ehefrauen häufig aktiv an der Finanzierung und den Entscheidungsprozessen der Familien teilnehmen, weshalb in solchen Fällen keine großen Probleme entstehen. Jedoch bringen die zum Teil deutschen diskrimiernden Arbeits- und Lebensbedingungen diese erfolgreichen iranischen Männer und Frauen am Rande der bundesdeutschen Gesellschaft als de facto Gernigverdiener, Sozialhilfeempfänger oder als Ein-Euro-Jobber in vielen Fällen eine Zerrüttung der Ehe oder Partnerschaft mit sich.

Wenn die Einwanderer gesetzlich und tatsächlich nicht Geld verdienen oder geeignete Arbeit nachgehen dürfen,
dann werden viele in der menschliche Existenz verarmt. Diese ziehen sich von der Gemeinschaft zurück. Viele schämen sich für deren jetzigen Situation und wollen die Beziehungen mit der Außenwelt abbrechen. Sie haben deren Freunde und sozialen Bindungen in deren Heimat verloren und dann finden sie auch deren gewünschten Platz in der eingewanderten Gesellschaft nicht mehr.
Daher werden dann die Ehepaare noch stärker auf den anderen Partner angewiesen, mit der Folge dass die alte Partnerschaft schließlich völlig überfordert wird. Die finanzielle, aufenthaltsrechtlichen und arbeitsrechtlichen Ungewissheit, was nächstes Jahr passiert, die Unmöglichkeit, das gemeinsame Leben so zu planen und so zu gestalten, all dies geplant war, schlägt auf die innere familiäre Beziehung zurück.

Bei solchen Überforderungen auf und in der Ehe im Diaspora entstehen noch größere Probleme, wenn das Fundament der familiäre Ehe, auf dem die emotionellen Beziehung basiert, aus anderen Gründen wackelig war.

Emotionelle Entfremdung durch lange Abwesenheit der Partner verursacht eine Situation, die immer noch häufig auch in der wirtschaftlich erfolgreichen eingewanderten iranischen Familien im Diaspora mit der Folge der Scheidung vorkommt. Aufgrund des abwesenden familiären Druck und/oder durch das frauenfeindliche Scheidungs- und Vormundschaftsrecht sowie durch die gesellschaftliche Stigmatisierung verhindert wird, sowie die Enttäuschung, die eventuell bei einer arrangierten Ehe eintreten könnte, müsste jedoch im Heimatland nicht unbedingt zur Scheidung führen, wird aber die Scheidung plötzlich als Schlüssel zur Freiheit gesehen.

Im fremden Kultur ohne ausreichende deutsche Sprachkenntnisse, ohne familiäre oder soziale Anerkennung, ohne sinnvolle Aufgaben und ohne andere Beziehungsmöglichkeiten können viele iranische Ehemänner im Diaspora ihre Fremdheits-, Werlosigkeits- oder Bezugslosigkeitsgefühl nicht überwinden. Hinzu kommt durch die Erwerbslosigkeit der Verlust der objektiven Funktion ihrer Ernährer Funktion.
Gleichzeitig aber iranischen Ehefrauen bekommen andere Rolle in der Gesellschaft und insbesondere mit ihrer neuen Entscheidungsposition in der Familie entwickelt sich das Selbstbewusstsein der iranischen Ehefrauen im Diaspora. Sie erfahren, dass ohne soziale Stigmatisierung als geschiedene Frauen allein leben können und dass sie im Falle der Arbeitslosigkeit Sozialhilfe erhalten können. Sie bekommen das Sorgerecht und das Recht auf Scheidung, Zugewinnausgleich, Unterhaltszahlung und zusätzlich nach der Rosinentheorie bekommen sie auch das Recht auf Morgengabe, wenn die prozessualen gerichtlichen Voraussetzungen gegeben ist.

Unter diesen Umständen sind die scheidungswilligen iranischen Ehefrauen eher bereit, sich von ihren Ehemännern zu trennen und auf eigenen Füßen zu stehen. Das negativ empfundene einwanderebare Deutschland für die iranischen Ehemänner im Diaspora wird für Frauen als das wunderbare Deutschland empfunden.

Dr.Dr.Iranbomy is one of the most successful Iranian lawyers in Germany. He is a founder and director of the “Conflictmanagment International Association” in the United States.

He studied and researched in Oxford, Geneva and Germany. He was awarded a Ph.D. in law and international relations (war and peace research). He is currently works as a lawyer in Germany and defends Iranians rights in Germany, Dubai and the United States.

Dr.Dr.Iranbomy, is not only active as a lawyer but he also works as a researcher of the constitution and social development. In addition, he cooperates in research and teaching with numerous of universities and federal parliament of Germany and Europe. He believes that the law in an unequal and non-democratic and injustice system has always been like a cudgel for preservation of power, extortion, unfair taxes, and suppression of justice and comfort.

Dr.Dr. Iranbomy has also been the author of the following books and educational videos:

• Ignorance – Need – Disability: Root causes of Violence with Self, Family and Society in Legal and Sociological Perspective

• Governance and Constitutional Perspectives of the Islamic Republic of Iran
• Hijab in Germany

Dr.Dr.Iranbomy believes that weakening of the legal system in any country can cause irreparable damage and reduce trust and confidence among citizens. Lack of trust and confidence in any country causes the collapse of morality and the promotion of corruption and social maladministration.

Develope of the country is due to the respect for the law and the maintenance of the safety and comfort of citizens, regardless of religion and the financial and social status, in which lawyers have an important role to perform it. Attorneys and lawyers are like soldiers of justice, and with the elimination of the independence of the Bar Association, the danger of the collapse of the social justice system is inevitable. The independence of the Bar Association represents the rule of law in each country.

The lawyers should have right to defend without being affiliated with any governmental institution.The lawyer should be independent and keep away from the government or a third party coercion and perform his duties in accordance with his swearing within the scope of legal and occupational regulations.